Коледната ваканция

Share
HTML-code

Comments • 1 377

 • Ralica Mladenova
  Ralica Mladenova  1 weeks back

  Обичам те Стан! Много си смешен!

  • запринка димитрови

   Стан заслужаваш толкова лакове👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍,👍👍👍👍✌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌👍👍✌👍👍✌👍👍✌👍👍✌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 👍 на този клип

   • Карина Кирилова

    Стан може ли да напишеш Честит рожден ден като коментар под моя или над където трябва защото сестра ми става на една година но щом покажа твои видеа на нея Тя започва да пляска да се смее и да се радва

    • Цветелина Стоянова

     😈😈😈ЕМИ

     • Valentina Patsirska
      Valentina Patsirska  1 months back

      Искаме ново видео. Моля.😙😙

      • не ставаш за аниматор бг

       На мен любимото ми време е лятото на хладно в планините на плаж в морето на екскурзия ваканция мързелуване и естествено винаги лъжеш че си прочел книгите които са ти дали от училище КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО каппа трябва да прочетеш

       • Alii Engiar
        Alii Engiar  1 months back

        Стан ти си най-големия ютубър
        😘😘

        • запринка димитрови

         👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

         • Габриела Червенакова

          обичам те Стан ❤❤

          • Валентина Кирилова

           Страхотен си стан обичам те

           • Lubov Dimitrova
            Lubov Dimitrova  1 months back

            прави повече клипове с петйо аз съм тони ане каками любов

            • Svetoslav Iavorov
             Svetoslav Iavorov  1 months back

             Стан ти си най добрият от всички

             • Радина Янчева

              Да баба само това пита

              • Тонкич ХипаТуДаХоПа

               аз така веднъж сама се бих на морски шах

               • Park Jimine
                Park Jimine  2 months back

                Мен ме ABUSE-ват с НДПто ми постоянно...
                БАЩА МИ ДАЖЕ ВМЕСТО ДА МЕ ИЗВИКА С МОЕТО ИМЕ , ИЗПОЛЗВА НЕГОВОТО . . .Така е хората мислят че е невъзможно момиче и момче да са 'само приятели' който ме разбира да лайкне коментара , отчаях се . ...

                • Iana Kusheva
                 Iana Kusheva  2 months back

                 #най-якия ютобър❤️❤️❤️❤️❤️

                 • Borqna Dimitrova
                  Borqna Dimitrova  2 months back

                  Очаквам твоя канал да бъде само видове...

                  • Янина Станкова

                   Здравей здравей стан много ти са хубави видя там както знаеш аз много ти ги гледам и ми харесваш така че се абонирах за теб защото ме харесваш и никога няма Аз те гледам както и други всички видях гледам така че много много ти хареса както и Стефи харесвам спокойно много ти са хубави дядо и се казвам Янина всъщност ако искаш нищо не е станало нищ разбра ли Стан Стан Много те харесвам както и Стефи много харесвам и може би някой път някой път пак ще се обади абонирам за вас Чао чао я ти да Чао и Енина

                   • Янина Станкова
                    Янина Станкова  2 months back

                    😘😍💖 Miele стан много харесвам вашите видеа няма да ги пропусна И обичам теб и Стефи с обич Янина 👍

                  • nikolai devedjiev
                   nikolai devedjiev  2 months back

                   Защо нямате мърч

                   • Вики Колева
                    Вики Колева  2 months back

                    Стан много си як обичам те много як клип

                    • cool boy HD
                     cool boy HD  2 months back

                     Аз също

                     • cool boy HD
                      cool boy HD  2 months back

                      Ти играеш far cry 5

                      • Azize Muhamedova
                       Azize Muhamedova  2 months back

                       Супер сии❤❤❤❤❤

                       • Andrea Hristova
                        Andrea Hristova  2 months back

                        Много си як, и снимай клип С Деймън

                        • Zivka Zivkov
                         Zivka Zivkov  2 months back

                         Кога ще качваш ново видео

                         • THE GAMER TV
                          THE GAMER TV  2 months back

                          аз бях коледар на село. Стояхме до много късно. Беше яко.💕💕

                          • ailin mehmedova
                           ailin mehmedova  2 months back

                           Аз бях колeдарка с приятeлка и пълниймe касичкитe !😂😂😂

                           • lusi aleksa
                            lusi aleksa  2 months back

                            Ти си най-якият влогър на света

                            • Антон Георгиев

                             На мен но с

                             • Йорданка Стефанова

                              Искам видеа Стан

                              • Йорданка Стефанова

                               И аз имам тази игра

                               • Борислав Томалянов

                                Аз бях коледар

                                • Hrisi Markova
                                 Hrisi Markova  2 months back

                                 MNOGO E SMEDHNO QKOE

                                 • Iva Atanasova
                                  Iva Atanasova  2 months back

                                  Играла с4м тази игра к4дето я игра на плейс тейшина

                                  • Топър бг
                                   Топър бг  2 months back

                                   Стан може ли сърце МОЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ❤️❤️❤️❤️❤️

                                   • xX Girl xX
                                    xX Girl xX  2 months back

                                    Стан моля те отговори на този коментар кога ще правиш фен среща може ли на 1.08в Пловдив моля те моля моля моля моля те отговори❤️

                                    • Sophistication
                                     Sophistication  2 months back

                                     Стан уникални клипове правиш както и ти самия си такъв.Мн те обичам същия си като Флапата и него обичам много.Предай на Стефито че и нея обичам.Продалжавай все така😆😊😀😉😳😛😜😍😚😚😘😘😙😙😍😍😘😘😘😘😙😗😌😻👧👂👀😀😁😄💖💖💖💖💞💝Про си да знаеш😁😘😘😘😙😘😍😍😍😍😛😧😇

                                     • GAMING BG
                                      GAMING BG  2 months back

                                      Айде бг те минаха но ти си също готин

                                      • Yoan Angelov
                                       Yoan Angelov  2 months back

                                       И на мен са ми го задавали

                                       • Cvetka Atanasova
                                        Cvetka Atanasova  2 months back

                                        🎁🎁🎁🎅🎅🤶🤶🤶🤶👭👌💓💓💓💖💖💖👄

                                        • Йоанна Димитрова

                                         Стан ти Стефи,Флапа,моника и косето сте уникални.обичам ви много ❤️❤️❤️ вие сте моите идоли❤️❤️❤️

                                         • I LOVE Sofi and Andi
                                          I LOVE Sofi and Andi  2 months back

                                          Аз коледувах

                                          • XxTheClachers XxXTheClashersXxX

                                           5:34 "Сега ли?,,
                                           "А не завинаги!,,;-D

                                           • Вани_ Нинова
                                            Вани_ Нинова  2 months back

                                            Стан много си готин и забавен..!!! Може ли да направиш фен среща в Казанлък (пиша от профила на майка ми 😂)

                                            • Galina Georgieva
                                             Galina Georgieva  2 months back

                                             Ти си най-якия ютубър ама най със Стефи и Флапа (Стилян) сте най най най яките продължавай все така и някога да се запознаем но съм от София но все пак си супер як, симпатичен,забавен и...Това е.

                                             • Zoya Todorova
                                              Zoya Todorova  2 months back

                                              Харесваш ли ,Bts

                                              • Galp галя пламенова

                                               защо да направиш клип с анди студио и айде небе